CarGoDickx柏寧專業冷氣安裝清潔維修
  • CarGoDickx柏寧專業冷氣安裝清潔維修
  • CarGoDickx柏寧專業冷氣安裝清潔維修

CarGoDickx柏寧專業冷氣安裝清潔維修

HK$500.00
價格視乎不同冷氣工程種類

無論大廈、村屋、商鋪、寫字樓

天花機
分體機
窗口機
專業冷氣服務:

冷氣維修
冷氣洗機
冷氣安裝
冷氣裝拆
冷氣安裝需求:
要棚架?要買機?
數量
即將發布
加入購物車